Povinně zveřejňované smlouvy o dílo

2018

 

2017

Smlouva o dílo "Oprava místních komunikací Obec Kařízek"  (vyvěšeno 20.10.2017, svěšěno 20.10.2022, elektronicky na www.karizek.cz

 

zpět