Povinně zveřejňované smlouvy o dílo

 

2023

Smlouva o dílo "Revitalizace návsi obce Kařízek" - JARPALDASTAV, s.r.o. (vyvěšeno 21.07.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Smlouva o dílo "Revitalizace návsi obce Kařízek" - Radek Pavlis, (vyvěšeno 02.09.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

2022

2021

Smlouva o dílo "Kařízek horní - oprava malé vodní nádrže" (vyvěšeno 05.05.2021, svěšeno 05.05.2026, elektronicky na www.karizek.cz)

2020

Smlouva o dílo "Kařízek dolní - oprava malé vodní nádrže" (vyvěšeno 10.10.2020, svěšeno 10.10.2025, elektronicky na www.karizek.cz)

2019

2018

2017

Smlouva o dílo "Oprava místních komunikací Obec Kařízek"  (vyvěšeno 20.10.2017, svěšěno 20.10.2022, elektronicky na www.karizek.cz

 

zpět