Ú ř e d n í  d e s k a
 
Domů
Trocha historie
Místní živnostníci
Výlety do okolí
Fotogalerie
Úřední deska
Spojení na náš úřad
Základní údaje

 

Úřední deska obce KAŘÍZEK

 

 

Mikroregion Zbirožsko:

Vyhláška - zasedání zátupců obcí sdružených v Mikroregionu Zbirožsko (vyvěšeno 06.11.2019, svěšeno 25.11.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Návh střednědobého výhledu na roky 2021-2022 (vyvěšeno 06.11.2019, svěšeno 25.11.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Návrh rozpočtu na rok 2020 (vyvěšeno 06.11.2019, svěšeno 25.11.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - Fin 2-12 M k 31.10.2019 (vyvěšeno 06.11.2019, svěšeno 25.11.2020, elektronicky na www.karizek.cz)_

________________________________________________________________

Rozpočet + rozpočtová opatření

Smlouvy o dílo

GDPR

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Provozní informace obce Kařízek

Úřední hodiny: budova obecního úřadu, každé sudé úterý 18:00 - 19:00 hod. (nebo po telefonické dohodě 777324456)

 V tuto dobu bude otevřena i obecní knihovna

Platba poplatků:

Poplatky za odpady a psa na rok 2018 se budou od 01.01.2018 vybírat v úředních hodinách na obecním úřadě nebo bezhotovostně přímo na účet obce s termínem vždy do 31.05. příslušného roku

Pokyny pro platbu bezhotovostním platebním stykem:

Číslo účtu: 182 373 931/0300

Variabilní symbol: číslo popisné nebo číslo evidenční (u rekreačních objektů)

V Y H L Á Š K Y:

Nová obecně závažná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závažná vyhláška obce Kařízek 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní a mateřské školy

V Š E O B E C N É  I N F O R M A C E :

Kalendář vyvážení popelnic na rok 2019

 

ARCHIV:

 

Zpět

 

Tento server byl naposledy aktualizován dne 06. 11. 2019