Ú ř e d n í  d e s k a
 
Domů
Trocha historie
Místní živnostníci
Výlety do okolí
Fotogalerie
Úřední deska
Spojení na náš úřad
Základní údaje

 

Úřední deska obce KAŘÍZEK

Závěrečný účet za rok 2018 (vyvěšeno 25.06.2019, svěšeno 30.06.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

 

Mikroregion Zbirožsko:

Závěrečný účet MRG Zbirožsko - 2018 (vyvěšeno 23.07.2019, svěšeno 30.06.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO - 2018 (vyvěšeno 23.07.2019, svěšeno 30.06.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

MRG Zbirožsko účetní závěrka k 21.12.2018 (vyvěšeno 23.07.2019, svěšeno 30.06.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

MRG Zbirožsko - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018 (vyvěšeno 23.07.2019, svěšeno 30.06.2020, elektronicky na www.karizek.cz)

MRG Zbirožsko - rozpočtové opatření č.1 (vyvěšeno 04.07.2019, svěšeno 31.12.2019, elektronicky na www.karizek.cz)

_________________________________________________________________

Rozpočet + rozpočtová opatření

Smlouvy o dílo

GDPR

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Provozní informace obce Kařízek

Úřední hodiny: budova obecního úřadu, každé sudé úterý 18:00 - 19:00 hod. (nebo po telefonické dohodě 777324456)

 V tuto dobu bude otevřena i obecní knihovna

Platba poplatků:

Poplatky za odpady a psa na rok 2018 se budou od 01.01.2018 vybírat v úředních hodinách na obecním úřadě nebo bezhotovostně přímo na účet obce s termínem vždy do 31.05. příslušného roku

Pokyny pro platbu bezhotovostním platebním stykem:

Číslo účtu: 182 373 931/0300

Variabilní symbol: číslo popisné nebo číslo evidenční (u rekreačních objektů)

V Y H L Á Š K Y:

Nová obecně závažná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závažná vyhláška obce Kařízek 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní a mateřské školy

V Š E O B E C N É  I N F O R M A C E :

Kalendář vyvážení popelnic na rok 2019

 

ARCHIV:

 

Zpět

 

Tento server byl naposledy aktualizován dne 23. 07. 2019