Ú ř e d n í  d e s k a
 
Domů
Trocha historie
Místní živnostníci
Výlety do okolí
Fotogalerie
Úřední deska
Spojení na náš úřad
Základní údaje

 

Úřední deska obce KAŘÍZEK

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 008/2017, které se bude konat 11.12.2017 od 19. hodiny v zasedací místnosti  budovy obecního úřadu (vyvěšeno 04.12.2017, svěšeno 12.12.2017, elektronicky na www.karizek.cz)

Návrh rozpočtu na rok 2018 - Obec Kařízek (vyvěšěno 22.11.2017, svěšeno 11.12.2017 elektronicky na www.karizek.cz)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018-2020 - Obec Kařízek (vyvěšěno 22.11.2017, svěšeno 11.12.2017 elektronicky na www.karizek.cz)

Rozpočtové opatření č.5 / 2017 (vyvěšeno elektronicky 07.11.2017, svěšeno 17.12.2017, elektronicky na www.karizek.cz)

 

 

Rozpočet + rozpočtová opatření

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Provozní informace obce Kařízek

Úřední hodiny: budova obecního úřadu, každé sudé úterý 18:00 - 19:00 hod. (nebo po telefonické dohodě 777324456)

 V tuto dobu bude otevřena i obecní knihovna

Platba poplatků:

Poplatky za odpady a psa na rok 2017 se budou od 01.01.2017 vybírat v úředních hodinách na obecním úřadě nebo bezhotovostně přímo na účet obce s termínem vždy do 31.05. příslušného roku

Pokyny pro platbu bezhotovostním platebním stykem:

Číslo účtu: 182 373 931/0300

Variabilní symbol: číslo popisné nebo číslo evidenční (u rekreačních objektů)

V Y H L Á Š K Y:

Nová obecně závažná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závažná vyhláška obce Kařízek 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní a mateřské školy

V Š E O B E C N É  I N F O R M A C E :

Kalendář vyvážení popelnic na rok 2017

 

ARCHIV:

 

Zpět

 

Tento server byl naposledy aktualizován dne 04. 12. 2017