Ú ř e d n í  d e s k a
 
Domů
Trocha historie
Místní živnostníci
Výlety do okolí
Fotogalerie
Úřední deska
Spojení na náš úřad
Základní údaje

 

Úřední deska obce KAŘÍZEK

Informace k volbám do obecních zastupitelstev pro volební období 2018-2022

Počet členů obecního zastupitelstva pro volební období 2018-2022 je: 7

Počty podpisů na petici

Registrační úřad

 

Rozpočtové opatření č.3/2018 - Obec Kařízek (vyvěšeno 06.07.2018, svěšeno 07.08.2018, elektronicky na www.karizek.cz)

Citace děkovného dopisu od rodiny Kandových:

Dobrý den,

rádi bychom touto cestou poděkovali zastupitelstvu OÚ Kařízek za  rozhodnutí financovat opravu  a zpevnění lesní komunikace , která vede k našim chatám.

Toto vaše rozhodnutí nás velice potěšilo.

Mnoho štěstí a úspěchů přeje rodina Kandova

Zastupitelstvo Obce Kařízek si velice váží takovýchto reakcí a děkujeme.

Mikroregion Zbirožsko:

Rozpočet + rozpočtová opatření

Smlouvy o dílo

GDPR

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Provozní informace obce Kařízek

Úřední hodiny: budova obecního úřadu, každé sudé úterý 18:00 - 19:00 hod. (nebo po telefonické dohodě 777324456)

 V tuto dobu bude otevřena i obecní knihovna

Platba poplatků:

Poplatky za odpady a psa na rok 2018 se budou od 01.01.2018 vybírat v úředních hodinách na obecním úřadě nebo bezhotovostně přímo na účet obce s termínem vždy do 31.05. příslušného roku

Pokyny pro platbu bezhotovostním platebním stykem:

Číslo účtu: 182 373 931/0300

Variabilní symbol: číslo popisné nebo číslo evidenční (u rekreačních objektů)

V Y H L Á Š K Y:

Nová obecně závažná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závažná vyhláška obce Kařízek 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní a mateřské školy

V Š E O B E C N É  I N F O R M A C E :

Kalendář vyvážení popelnic na rok 2018

 

ARCHIV:

 

Zpět

 

Tento server byl naposledy aktualizován dne 19. 07. 2018