Rozpočet + rozpočtová opatření 2022 (Obec Kařízek)

Rozpočtové opatření č. 1/2022 (vyvěšeno 17.9.2022, svěšeno 31.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Rozpočtové opatření č.2/2022 (vyvěšeno 20.01.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Schválený rozpočet na rok 2022 (vyvěšeno 21.12.2021, svěšeno 31.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Schválený střednědobý výhled na roky 2022-2024 (vyvěšeno 21.12.2021, svěščno 31.12.2022)

Potvrzení o zveřejnění 2022 (vyvěšeno 30.11.2021, svěšeno 31.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Výroční zpráva dle §18 zákova č.106/1999Sb. zákon o svobodném přístupu k informacím za rok 2020 (vyvěšeno 31.05.2021, svěšeno 31.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Rozpočtové opatření č.1/2021 (vyvěšeno 14.12.2021, svěšeno 31.1.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Rozpočtové opatření č.2/2021 (vyvěšeno 28.01.2022, svěšeno 31.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

 

 

 

Archivní dokumenty 2022 (Obec Kařízek)

 

Pozvánka na Valnou hromadu Honebního společenstva Kařízek, která se bude konat 13.12.2022 od 18:00 hodin na Obecním úřadě v Kařízku (vyvěšeno 29.11.2022, svěšeno 14.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Schválený rozpočet na rok 2023 (vyvěšeno 24.12.2022, svěšeno 31.12.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Schválený střednědobý výhled na roky 2023-2025 (vyvěšeno 24.11.2022, svěščno 31.12.2023)

Návrh rozpočtu na rok 2023 (vyvěšeno 04.11.2021, svěšeno 21.11.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Návrh střednědobého výhledu na roky 2023-2025 (vyvěšeno 04.11.2021, svěšeno 21.11.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Kařízek konaných 23.a 24.9.2022 (vyvěšeno 25.9.2022, svěšeno 31.10.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

1a) - Návrh závěrečného účtu za rok 2021 (vyvěšeno 21.5.2022, svěšeno 31.12.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

1b) - Příloha k závěrečnému účtu za rok 2022 (vyvěšeno 21.5.2022, svěšeno 31.12.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

2) - Účetní závěrka 2021 (vyvěšeno 21.5.2022, svěšeno 31.12.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Závěrečný účet za rok 2021 (vyvěšeno 24.6.2022, svěšeno 31.12.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Zpráva o výsledku hospodaření ÚSC Kařízek za rok 2021 (vyvěšeno 21.5.2022, svěšeno 31.12.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Veřejná vyhláška o možnosti převzít si písemnost (vyvěšeno 16.6.2022, svěšeno 30.6.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Informace k volbám do zastupitelstva obce, které se budou konat ve dnech 23. a 24. 9. 2022.

Oznámení o době a konání voleb do zastupitelstva obce Kařízek (vyvěšeno 7.9.2022, svěšeno 23.9.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Informace o počtu a sídle volebního okrsku (vyvěšeno 09.08.2022, svěšeno 23.9.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (vyvěšeno 21.7.2022, svěšeno 23.9.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Registrační úřad pro volby do zastupitelstev obcí 2022 (vyvvěšeno 24.6.2022, svěšeno 23.9.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Počty podpisů petice pro volby do zastupitelstev obcí 2022 (vyvěšeno 24.6.2022, svěšeno 23.9.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Na zasedání zastupitelstva obce č. 02/2022, které se konalo dne 9.5.2022, zastupitelstvo určilo, pro další volební období 2022-2026, že zastupitelstvo obce Kařízek bude mít 7 členů.

 

 

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. zákon o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 (vyvěšeno 25.01.2022, svěšeno 31.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Odpovědi:

25.1.2022 - LitFin (vyvěšeno 25.01.2022, svěšeno 31.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz) - 01

25.1.2022 - LitFin (vyvěšeno 25.01.2022, svěšeno 31.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz) - 02

25.1.2022 - LitFin (vyvěšeno 25.01.2022, svěšeno 31.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz) - 03

28.06.2022 - A.J. (vyvěšeno 28.06.2022, svěšeno 31.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

01.08.2022 - Dr.I.T. (vyvěšeno 01.08.2022, svěšeno 31.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

 

 

 

 

 

Rozpočet + rozpočtová opatření 2022- Mikroregion Zbirožsko

Návrh rozpočtu na rok 2023 (vyvěšeno 24.11.2022, svěšeno 12.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Pozvánka na zasedání zástupců obcí sdružených v Mikroregionu "Zbirožsko", se bude konat dne 12. prosince 2022 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Multifunkčního sálu MěÚ Zbiroh (vyvěšeno 24.11.2022, svěšeno 12.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD (vyvěšeno 24.11.2022, svěšeno 12.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (vyvěšeno 30.7.2022, svěšeno 31.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Schválený rozpočet na rok 2022 (vyvěšeno 07.12.2021, svěšeno 31.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Schválený střednědobý výhled na roky 2023-2027 (vyvěšeno 07.12.2021, svěšeno 31.12.2027)

Potvrzení o zveřejnění 2022 (vyvěšeno 07.12.2021, svěšeno 31.12.2027, elektronicky na www.karizek.cz)

Rozpočtové opatření č.2/2021(vyvěšeno 07.12.2021, svěšeno 31.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Archivní dokumenty Mikroregion Zbirožsko (2022)

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 (vyvěšeno 11.6.2022, svěšeno 27.7.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021 (vyvěšeno 11.6.2022, svěšeno 27.7.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (vyvěšeno 11.6.2022, svěšeno 27.7.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Účetní závěrka za rok 2021 (vyvěšeno 11.6.2022, svěšeno 27.7.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Oznámení o zveřejnění dokumentů (vyvěšeno 21.7.2022, svěšeno 31.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Pozvánka na zasedání zástupců obcí MRG Zbirožsko, které se uskuteční v pondělí 27. června 2022 v multifunkčním sále MěÚ Zbiroh (vyvěšeno 11.6.2022, svěšeno 28.6.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Oznámení o zveřejnění dokumentů (vyvěšeno 11.6.2022, svěšeno 27.7.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

 

 

Zpět