Rozpočet + rozpočtová opatření 2023 (Obec Kařízek)

Schválený rozpočet na rok 2023 (vyvěšeno 24.12.2022, svěšeno 31.12.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Schválený střednědobý výhled na roky 2023-2025 (vyvěšeno 24.11.2022, svěšeno 31.12.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Rozpočtové opatření č.2/2022 (vyvěšeno 20.01.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

 

 

Archivní dokumenty 2023 (Obec Kařízek)

PROTOKOL o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Kařízek na základě § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (vyvyšeno 06.04.2023, svěšeno 31.12.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kařízek IČO: 48378046 za rok 2022 (vyvěšeno 06.04.2023, svěšeno 31.12.2023,elektronicky na www.karizek.cz)

Závěrečný účet za rok 2022 (vyvěšeno 03.06.2023, svěšeno 19.06.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Příloha k závěrečnému účtu (vyvěšeno 03.06.2023, svěšeno 19.06.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Účetní závěrku 2022 (vyvěšeno 03.06.2023, svěšeno 19.06.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat 19.06.2023 od 19. hodiny v zasedací místnosti budovy obecního úřadu Kařízek (vyvěšeno 11.06.2023, svěšeno 20.06.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Odstávka elektrické energie 29.03.2023, 7:30 - 12:30 (vyvěšeno 19.03.2023, svěšeno 30.03.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Záměr na pronájem části pozemku p.č. 95/6 k.ú.Kařízek (vyvěšeno 10.03.2023, svěšeno 26.03.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat 27.03.2023 od 19. hodiny v zasedací místnosti budovy obecního úřadu Kařízek (vyvěšeno 19.03.2023, svěšeno 28.03.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Svoz nebezpečného odpadu. sobota 25.02.2023, 9:45 - 10:00 u hospody

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 01/2023, které se bude konat 13.02.2023 v zasedací místnosti budovy obecního úřadu (vyvěšeno 05.02.2023, svěšeno 14.02.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

 

 

 

 

Rozpočet + rozpočtová opatření 2023- Mikroregion Zbirožsko

Návrh rozpočtu na rok 2023 (vyvěšeno 24.11.2022, svěšeno 12.12.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Schválený střednědobý výhled na roky 2023-2027 (vyvěšeno 07.12.2021, svěšeno 31.12.2027)

Potvrzení o zveřejnění 2022 (vyvěšeno 07.12.2021, svěšeno 31.12.2027, elektronicky na www.karizek.cz)

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (vyvěšeno 13.12.2022, svěšeno 31.12.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Archivní dokumenty Mikroregion Zbirožsko (2023)

Pozvánka na Zasedání zástupců obcí sdružených v Mikroregionu "Zbirožsko", se bude konat dne 26. června 2023 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Zbiroh (vyvěšeno 09.06.2023, svěšeno 26.07.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Zbirožsko, IČO: 70802912 za rok 2022 (Vyvěšeno 09.06.2023, svěšeno 26.07.2023, elektroniky na www.karizek.cz)

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ (vyvěšeno 09.06.2023, svěšeno 26.07.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MIKROREGIONU ZBIROŽSKO ZA ROK 2022 (vyvěšeno 09.06.2023, svěšeno 26.07.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

 

Pozvánka na zasedání zástupců DSO Mikroregionu Zbirožsko, které se bude konat dne 20.03.2023 (vyvěšeno 12.03.2023, svěšeno 21.03.2023, elektroniky na www.karizek.cz)

 

 

Archiv - Rozpočet + rozpočtová opatření 2022

Archiv - Rozpočet + rozpočtová opatření 2021

Archiv - Rozpočet + rozpočtová opatření 2020

Archiv - Rozpočet + rozpočtová opatření 2019

Archiv - Rozpočet + rozpočtová opatření 2018

Archiv - Rozpočet + rozpočtová opatření 2017

Zpět