Rozpočet + rozpočtová opatření 2021 (Obec Kařízek)

Rozpočet obce Kařízek na rok 2021 (vyvěšeno 22.12.2020, svěšeno 31.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Střednědobý výhled na roky 2021-2023 (vyvěšeno 22.12.2020, svěšeno 31.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Potvrzení o zveřejnění (vyvěšeno 26.11.2020, svěšeno 31.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

 

 

 

Archivní dokumenty 2021 (Obec Kařízek)

Prodej nemovitého majetku - Záměry na prodej pozemků v k.ú. Kařízek ve vlastnictví obce Kařízek:

1. Prodej pozemku p.č. 20/2 k.ú. Kařízek

2. Prodej pozemku p.č. 28/3 k.ú. Kařízek

3. Prodej pozemku p.č. 13/13 k.ú. Kařízek

4. Prodej pozemku p.č. 13/9 k.ú. Kařízek

Vyvěšeno 2.2.2021, svěšeno 17.2.2021, elektronicky na www.karizek.cz

Příloha k návrhu závěrečného účtu za rok 2020 - výkaz (vyvěšeno 31.05.2021, svěšeno 31.12.2021 elektronicky na www.karizek.cz)

Účetní závěrka za rok 2020 (vyvěšeno 14.7.2021, svěšeno 31.12.2021 elektronicky na www.karizek.cz)

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2020 ÚSC Kařízek (vyvěšeno 31.6.2021, svěšeno 31.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Závěrečný účet za rok 2020 (vyvěšeno 14.7.2021, svěšeno 31.12.2021 elektronicky na www.karizek.cz)

 

 

 

 

Rozpočet + rozpočtová opatření 2021- Mikroregion Zbirožsko

Rozpočtové opatření č.2/ 2020 (vyvěšeno 15.01.2021, svěšeno 31.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Rozpočet Mikroregionu Zbirožsko na rok 2021 (vyvěšeno 11.12.2020, svěšeno 31.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Střednědobý výhled Mikroregionu Zbirožsko na roky 2022-2023 (vyvěšeno 11.12.2020, svěšeno 31.12.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Pozvánka na zasedání zástupců obcí MRG Zbirožsko vč. programu (vyvěšeno 23.5.2021, svěšeno 22.06.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

 

Návrh závěrečného účtu mikroregionu Zbirožsko za rok 2020 (vyvěšeno 23.5.2021, svěšeno 22.06.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO (vyvěšeno 23.5.2021, svěšeno 30.06.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC(vyvěšeno 23.5.2021, svěšeno 30.06.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

 

Účetní závěrka (Rozvaha+Výsledovka) DSO Mikroregionu Zbirožsko k 31.12.2020(vyvěšeno 23.5.2021, svěšeno 30.6.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

 

 

 

 

Archiv - Rozpočet + rozpočtová opatření 2020

Archiv - Rozpočet + rozpočtová opatření 2019

Archiv - Rozpočet + rozpočtová opatření 2018

Archiv - Rozpočet + rozpočtová opatření 2017

Zpět