Rozpočet + rozpočtová opatření 2024 (Obec Kařízek)

Schválený rozpočet na rok 2024 (vyvěšeno 13.12.2023, svěšeno 31.12.2024 elektronicky na www.karizek.cz)

Schválený střednědobý výhled na rok 2025-2026 (vyvěšeno 13.12.2023, svěšeno 31.12.2024, elektronicky na www.karizek.cz)

Rozpočtové opatření č. 2/2023 (vyvěšeno 20.01.2024, svěšeno , elektronicky na www.karizek.cz)

Rozpočtové opatření č.1/2023 (vyvěšeno 16.11.2023, elektronicky na www.karizek.cz)

Rozpočtové opatření č.1/2024 (vyvěšeno 31.5.2024, svěšeno . . ., elektronicky na www.karizek.cz)

 

Archivní dokumenty 2024 (Obec Kařízek)

 

Zpráva o výsledku přezkoumání  hospodaření ÚSC Kařízek za rok 2023 (vyvěšeno 07.06.2024, svěšeno .., elektronicky na www.karizek.cz)

Závěrečný účet obce Kařízek za rok 2023 (vyvěšeno 07.06.2024, svěšeno .., elektronicky na www.karizek.cz)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (vyvěšeno 07.06.2024, svěšeno .., elektronicky na www.karizek.cz)

 Účetní závěrka za rok 2023 (vyvěšeno 07.06.2024, svěšeno .., elektronicky na www.karizek.cz)

Volby do Evropského parlamentu - Informace o počtu a sídle volebních okrsků (vyvěšeno 23.04.2024, svěšeno  , elektronicky na www.karizek.cz)

 

Veřejná vyhláška FÚ PK - zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 654651/24/2300-11530-401159,
jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024 (vyvěšeno 12.04.2024, elektronicky na www.karizek.cz)

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat 24.6.2024 od 17. hodiny v zasedací místnosti OÚ Kařízek (vyvěšeno 17.6.2024, svěšeno . . ., elektronicky na www.karizek.cz)

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva obce Kařízek 02/2024, které se bude konat 08.04.2024 od 19. hodiny v zasedací místnosti obecního úřadu Kařízek (vyvěšeno 01.04.2024, svěšeno 09.04.2024, elektronicky na www.karizek.cz)

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva obce Kařízek, které se bude konat 26.02.2024 od 19. hodiny v zasedací místnosti obecního úřadu Kařízek (vyvěšeno 18.02.2024, svěšeno 27.02.2024, elektronicky na www.karizek.cz)

Jednací řád obce Kařízek (platný do 26.02.2024)

 

 

 

 

 

Rozpočet + rozpočtová opatření 2024- Mikroregion Zbirožsko

 

 

Archivní dokumenty 2024 (Mikroregion Zbirožsko)

Pozvánka - Zasedání zástupců obcí sdružených v Mikroregionu "Zbirožsko", se bude konat dne 17. června 2024 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Zbiroh (vyvěšeno 30.05.2024, svěšeno , elektronicky na www.karizek.cz)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (vyvěšeno 30.05.2024, svěšeno, elektronicky na www.karizek.cz)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Mikroregion Zbirožsko, IČO: 70802912
za rok 2023 (vyvěšeno 30.05.2024, svěšeno . ., elektronicky na www.karizek.cz)

Návrh závěrečného účtu mikroregionu Zbirožsko za rok 2023 (vyvěšeno 30.05.2024, svěšeno . .  , elektorniky na www.karizek.cz)

Oznámení o zveřejnění dokumentů (vyvěšeno 05.12.2023, svěšeno 31.07.2024, elektronicky na www.karizek.cz)

Pozvánka na zasedání zástupců obcí sdružených v Mikroregionu "Zbirožsko", které se bude konat dne 18. dubna 2024 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Zbiroh (1. patro) (vyvěšeno 10.04.2024, svěšeno 19.04.2024, elektronicky na www.karizek.cz)

 

Archiv - Rozpočet + rozpočtová opatření 2023

Archiv - Rozpočet + rozpočtová opatření 2022

Archiv - Rozpočet + rozpočtová opatření 2021

Archiv - Rozpočet + rozpočtová opatření 2020

Archiv - Rozpočet + rozpočtová opatření 2019

Archiv - Rozpočet + rozpočtová opatření 2018

Archiv - Rozpočet + rozpočtová opatření 2017

Zpět