Z Á P I S Y  Z E  Z A S E D Á N Í

O B E C N Í H O  Z A S T U P I T E L S T V A

O B C E  K A Ř Í Z E K

Ustavující zasedání ze dne 18.10.2022 (vyvěšeno 28.10.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

 

 

Zpět