Informace o Kařízku

. . . něco z historie . . .

 
Domů
Trocha historie
Místní živnostníci
Výlety do okolí
Fotogalerie
Úřední deska
Spojení na náš úřad
Základní údaje

 

Podle knihy Dr. Antonína Profouse "Mistní jména v Čechách"   je první písemná zmínka o vsi Kařízku (dříve Karziezek) z roku 1398. To je první zmínka o vsi, ale tvrz v Kařízku potvrzuje ještě starší historii. První známý držitel Kařízecké tvrze    Zipota z Kařeza (tím se však rozumí z Kařízka), protože v Kařeze nikdy žádná  tvrz nebyla), je podepsán roku  1268 na ustavující listině kláštera ostrovského (tj. ve Sv. Dobrotivé). Z roku 1326 je znám Ota z Kařeza, převor v klášteře Světeckém. Další záznam je z r.1418 - Drslaus de Karziezka (Drslav z Kařízka) měl za manželku Vracku z  Chrástu.  O něm je též  uvedeno,  že v roce  1420 s Hynkem Krušinou z Lichtenburka "odpověděli"  Pražanům  v době husitských bouří. Pak zápis, že Mikuláš Mnich z Kařeza byl do roku 1441 ve službách Lounských.

Obec Kařízek má v dnešní době 45 stálých obyvatel, 23 obytných domů, z toho trvale obydlených 15 a jeden obecní byt v budově obecního úřadu.

V roce 1773 bylo zavedeno číslování domů, a tak rychtář Václav Lukeš jako představitel obce, získal číslo 1. V číslování se pokračovalo v pořadí tak "jak se krájel chleba". V té době zde bylo 13 domů.

V roce 1960 byl Kařízek připojen ke Kařezu. Po politickém převratu koncem roku 1989 byla dána obcím možnost opět osamostatnit. Toho jsme využili a tak od roku 1993 máme opět svého starostu.

Ke Kařízku patří i obecní lesy o rozloze 75 ha, které obhospodařují Lesy České republiky.

Tvrz stála v prostoru, kde je dnes dům a zahrada čp. 19 na okrouhlém pahorku o průměru asi 23 m mezi horním a dolním rybníčkem. Hluboký příkop kolem tvrze bylo možné napustit vodou z horního rybníčka nad tvrzí. Pahorek byl již rozebrán a příkop zasypán. Rybníčky jsou zde doposud. Původně byla pod tvrzí vesnička asi o šesti usedlostech a jedním poplužním dvorem - roubená chalupa čp. 2.

Z pověstí je možné se zmínit o místě zvaném "Studená kuchyně", kde se zastavil se svým doprovodem císař Josef II., aby si zde odpočinul a poobědval.

Poblíž domu čp. 50 na místě zvaném "Na klínku" stával mohutný staletý dub. V roce 1913 byl poškozen bleskem, což bylo dáváno do souvislosti s nastávající první světovou válkou. Přes ošetření musel na počátku druhé světové války pro velkou zchátralost poražen.

Tento server byl naposledy aktualizován dne 03. 01. 2015