Výlety do okolí
 
Domů
Trocha historie
Místní živnostníci
Výlety do okolí
Fotogalerie
Úřední deska
Spojení na náš úřad
Základní údaje

 


  Kařezské rybníky

Soustava 4 rybníků o celkové výměře 66,59 ha se rozkládá v Hořovické brázdě v katastrálním území Kařízek, Kařez  a Cekov, v nadmořské výšce 447 k- 458 m. V okolí rybníků se nachází většinou hydromorfní půdy typu glejů, které pokrývají zbytky vlhkých až čerstvých luk. Přírodní památka je tvořena čtyřmi rybníky Dolejší Kařezský, Hořejší Kařezský, Bechyňský a Němec. Důvodem vyhlášení je především ochrana rybníků jako hnízdiště a tahového stanoviště vodních ptáků, území je zároveň zařazeno do "Přehledu vodních a mokřadních biotopů České republiky" podle Ramsarské konvence jako mokřad lokálního významu. Vodní plocha rybníků je lemována litorálním porostem s pestrou skladbou mokřadních rostlin, zejména kolem rybníků "Bechyňský" a "Hořejší Kařezský", kde sporalicky roste kosatec sibiřský (Iris sibirica), zástupce našich orchidejí prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a vzácně též upolín nejvyšší (Trollius altissemus)

Bechyňský rybník

Informační cedule

Horní Kařezský rybník

Německý rybník

Rozcestník

Výhled na rybníky

Kařízecký západ slunce nad Radyní

Pohled na ZBIROŽSKÝ ZÁMEK

Přes obec Kařízek vede mnoho turistických tras a i jedna cyklostezka s číselným označením 6

Partyzánský bunkr vznikl v roce 1943 asi 1 km severovýchodně nad Kařízkem. Skrývalo se zde 9 podbrdských partyzánů. Bunkr objevilo gestapo 11. ledna 1944, všechny partyzány a jejich spolupracovníky popravilo. Řada obyvatel z okolí byla uvězněna. Dnes je zde ustaven památník podbrdským partyzánům.

Další typy na výlety  zde

zpět

 

Tento server byl naposledy aktualizován dne 03. 01. 2015